Bu üretim izni yönergesi, ülkemizde KIF soy kütüğüne kayıtlı bulunan İngiliz Bulldog ırkı köpekler için geçerli olup İngiliz Bulldog ırkının planlı, doğru ve sağlıklı bir şekilde üretimini sağlamak ve neslinin devamını sürdürmek için düzenlenmiştir. Ülkemizde köpek üretiminin Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından kabul edilebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi için; eşleşme yapan köpeklerin Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu soy kütüğüne kayıtlı, ırk standardı değerlendirmesinden en az “İYİ” almış, belirlenen eşleşme yaşına ulaşmış, iyi huylu, sağlıklı, genetik bozukluğu olmayan köpekler ile yapılmalıdır.

Ülkemizde KIF çatısı altında yapılacak İngiliz Bulldog ırkı köpek üretimi; KIF onayı ve ……… sayılı kararıyla İngiliz Bulldog Köpeği Irk Derneği Üretim İzni Yönergesi kurallarına göre gerçekleştirilir. Üretecekleri yavruların KIF tarafından düzenlenmiş Soy Kütüğü Belgesi (aşağıda kısaca SKB olacak anılacaktır) sahibi olmasını isteyen üretici ve köpek sahipleri, bu üretim izni yönergesinin aşağıdaki maddeleri ile belirlenen ve ileride KIF Yönetim Kurulu ve İngiliz Bulldog Köpeği Irk Derneği Yönetim Kurulu karar ya da kararları ile değiştirilebilecek ya da eklenecek tüm kurallara eksiksiz ve koşulsuz uymak zorundadırlar.

KIF üyesi İngiliz Bulldog Köpeği Irk Derneği; ırk standartlarını bozacak ve bu üretim izni yönetmeliğindeki maddelere uymayacak şekilde üretim yapılmasını engellemekle yükümlüdür.

Bu yönetmelik 01/03/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

ÜRETİMDE KULLANILACAK İNGİLİZ BULLDOG IRKI KÖPEKLERİN UYMALARI GEREKEN KOŞULLAR VE İLGİLİ DİĞER KONULAR

 1. Üretimde kullanılacak erkek ve dişi İngiliz Bulldog köpekler KIF soy kütüğüne kayıtlı olmalıdır.

  *KIF soy kütüğüne kayıtlı dişi bir köpeğin FCI üyesi bir başka ülke federasyonu soy kütüğüne kayıtlı bir erkek köpekle çiftleşmesi halinde veya yurt dışından export şecere ile çiftleşmiş/hamile olarak Türkiye'ye gelen bir dişi köpek söz konusu olduğunda ilgili KIF üretim yönerge ve kurallarındaki maddeler geçerlidir.

 2. Üretimde kullanılabilecek İngiliz Bulldog ırkı köpekler, her bakımdan sağlıklı ve doğru ırk standardı özelliklerini sonraki nesillere aktarabilecek yapıda olmalıdır.

 3. Üretimde kullanılacak dişi ve erkek İngiliz Bulldog ırkı köpeklerin alması gereken ırk değerlendirme sonuçları hakkında KIF üretim yönerge ve kurallarındaki maddeler geçerlidir.

 4. Eşleşecek köpeklerin bir nesil üstünde ortak köpek olmamalıdır. Bu konuda KIF üretim yönerge ve kurallarındaki maddeler geçerlidir.

 5. Erkek İngiliz Bulldog köpekler 15 ay, dişi İngiliz Bulldog köpekler ise 18 ay yaş sınırını tamamlamadan çiftleştirilemez ve üretilemezler. Ancak gerekli görülen durumlarda köpek sahiplerinin yazılı başvurusu ve İngiliz Bulldog Köpeği Irk Derneği’nin önerisi, yazılı KIF Yönetim Kurulu izniyle bu yaş sınırlamaları değişebilir.

 6. Dişi İngiliz Bulldog köpeklerden her takvim yılında sadece bir defaya mahsus yavru alınabilir.

  1. Sezaryen üretimlerde dişi köpeğin doğumu farklı bir takvim yılına denk getirilse dahi iki doğum arasındaki süreye bakılır. Sezaryen doğumlarında dişi köpeğin yapacağı doğum yılı farklı olsa da iki doğum arasında en az on (10) ay süre olmalıdır. Bu süre şartını yerine getirmeyen dişi köpek sahiplerine, aynı takvim yılı içinde sadece bir defaya mahsus üretim yapma kuralına uysalar dahi dernek üretim sorumlusunca eşleşme anlaşması verilmez. Ve gerçekleştireceği bu eşleşme kayıt altına alınmaz.

   Batın sahibi ilk doğum teyidinde doğum yapan (ister sezaryen ister normal doğum olsun )köpeğin karnının tamamının gözüktüğü bir fotoğrafı üretim sorumlusuna göndermekle sorumludur.

   İngiliz Bulldog ırkı batın sahiplerinin kendi batın teyidlerini yapmaları kesinlikle yasaktır.

  2. Dişi İngiliz Bulldog köpeklerden 8 yaşını doldurana kadar en fazla dört (4) defa sezaryen doğumla yavru alınabilir. Yani dişi bir köpeğin 8 yaşını doldurana kadar sezaryenle yapacağı doğum sınırı dört (4) olarak belirlenmiştir. Daha önce dört (4) defa sezaryenle yavru alınmış köpeklere yaşı kaç olursa olsun eşleşme izni verilmez, dernek izni olmadan yapılan eşleşmelerde dişi köpek sahibine üretim sorumlusunca eşleşme anlaşması verilmez.

 7. Eşleşme gerçekleşmeden önce dişi köpeğin sahibi yani üretici konumunda bulunan kişi öncelikle dernek web adresinde yer alan “Eşleşme Anlaşması Talep Formu” nu doldurup göndermelidir. (http://www.ingilizbulldogdernegi.org/links.html) Gerçekleştireceği bu eşleşmede dernek üretim sorumlusunca mani görülmediği takdirde dernek merkezinden kendisine, başvuru tarihinden itibaren, en geç 3 gün içinde onay verilecek ve sonrasında talebi doğrultusunda “Eşleşme Anlaşması” tarafına gönderilecektir.

Yukarıdaki dernek üretim izni yönergesi / kuralları haricinde İngiliz Bulldog ırkı köpeklerin üretiminde KIF üretim yönerge ve kurallarındaki maddeler geçerlidir. Bu üretim izni yönergesi 7 (yedi) maddeden ibarettir.

 

İngiliz Bulldog Irk Derneği. All rights reserved. Web Design by I.S.